معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار
سید مجتبی علوی مقدم
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار

    .     .     .
۱۳۹۰/۰۲/۰۳

مرکزی

ویرایشگر متن

بخش مرکزی سبزوار


بخش مرکزی شهرستان با وسعتی معادل 92/2002 کیلومتر مربع از به هم پیوستن دهستانهای قصبه شرقی ، قصبه غربی ، کراب و رباط تشکیل شده است . مرکز اداری آن در خیابان سید جمال اسدآبادی - اسد آبادی 14 شهر سبزوار واقع است که ساختمان آن استیجاری می باشد . براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 این بخش دارای 25469 نفر جمعیت بوده است . اکثر روستاهای تابعه این بخش به لحاظ نزدیکی به شهر تقریباً بافت شهری پیدا نموده و بعضاً صنایع کوچک و بزرگ در آن دیده می شود . در قسمت شمال دهستان کراب در منطقه کوهستانی واقع شده است و رشته ارتفاعات شمال شهر به نام کوه سیاه که دنباله رشته کوه البرز است در این بخش قــرار گرفته و در قسمت شرق بخش دهستان رباط دارای سرزمین جلگه ای و مستعد کشاورزی می باشد .
محدود است از شمال به شهرستان های جوین و خوشاب ، از جنوب بخشهای ششتمد و روداب ، از شرق به شهرستان خوشاب و بخش ششتمد و از غرب به بخش داورزن . بسیاری از کارخانجات صنعتی و تولیدی شهرستان در محور جاده اصلی تهران – مشهد در محدوده بخش مرکزی قرار گرفته است .

دهستان قصبه شرقی

به مرکزیت روستای ایزی با حالت تراکمی زیاد و 443 کیلومتر مربع وسعت تقریبی از به هم پیوستن 114 روستا مزرعه و مکان تشکیل شده است . در سمت شمال شرقی سبزوار قرار گرفته و محدود است از طرف شمال به دهستانهای طبس و کراب و از شرق به دهستانهای رباط و شامکان ، از جنوب به دهستان بیهق و از مغرب به دهستان قصبه غربی . مرکز دهستان روستای ایزی در 36 درجه و 13 دقیقه عرض و 57 درجه و 44 دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 1000 متر است . براساس سرشماری سال 1385دارای 7631 نفر جمعیت بوده است . علت نامگذاری دهستان به این نام استفاده از 'قصبه' که یکی از واحدهای تقسیمات کشوری قدیم بوده و در شهر سبزوار نیز محله ای به این نام شهرت دارد. علت استفاده از کلمه 'شرقی' نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی نسبت به شهر انتخاب شده است .

فهرست روستاهای دارای سکنه تابعه دهستان قصبه شرقی بر اساس تقسیمات کشوری وسرشماری 1385

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

1

دولت آباد

324

1220

8

سنگ سفید

129

390

2

دلقند

99

346

9

عشرت آباد

10

28

3

باغجر

365

1511

10

علی آباد شور

154

506

4

خیر آباد

183

684

11

باغان

92

353

5

کلاته حاجی برات

4

12

12

سلیمانیه

20

68

6

رازقند

90

268

13

ایزی

624

2132

7

سدید

27

113

جمع

2121

7631

 

 

 

دهستان قصبه غربی

به مرکزیت روستای 'خسرو جرد' یا 'خسرو گرد' با حالت تراکمی متوسط و 545 کیلومتر مربع وسعت از به هم پیوستن 130 روستا ، مزرعه و مکان تشکیل شده است . در سمت غرب شهر سبزوار قرار گرفته است و محدود است از سمت شمال به دهستان کراب و از شرق به دهستان قصبه شرقی از جنوب به دهستان بیهق از مغرب به دهستانهای باشتین و فروغن . روستای خسروجرد مرکز دهستان در 36 درجه و 13 دقیقه عرض و 57 درجه و 44 دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته است . ارتفاع آن از سطح دریا 990 متر است و جمعیت آن براساس سرشماری سال 1385 تعداد 8632 نفر بوده است .
نامگذاری دهستان نیز به لحاظ استفاده از واژه 'قصبه' که ذکر آن رفت و موقعیت جغرافیایی آن که در سمت غرب شهر واقع شده یه نام 'قصبه غربی' صورت گرفته است .

فهرست روستاهای دارای سکنه تابعه دهستان قصبه غربی بر اساس تقسیمات کشوری وسرشماری 1385

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

1

حارث آباد

368

1339

9

سید آباد کلوت

5

19

2

فسنقر

319

1119

10

کلاته آقا زاده

35

113

3

برزو

230

852

11

کهنه آب

53

199

4

حسین آباد گنجی

102

369

12

کسکن

200

619

5

استیر

258

781

13

گود آسیا

143

390

6

مسکن

73

232

14

گود چاه

6

12

7

کلاته قلیچی

4

14

15

کلاته دولت

34

145

8

ابارش

313

1104

16

خسروجرد

421

1325

جمع

2564

8632

دهستان کراب

 

 

به مرکزیت روستای بلاش آباد با حالت تراکمی متوسط و 377 کیلومتر مربع وسعت تقریبی از به هم پیوستن 113 روستا ، مزرعه و مکان تشکیل شده است . در سمت شمال غرب شهر سبزوار قرار گرفته محدود است از شمال به دهستان پیراکوه و از شرق به دهستان طبس ، از جنوب به دهستانهای قصبه غربی و شرقی و از مغرب به دهستان باشتین ، روستای بلاش آباد که به مرکزیت این دهستان انتخاب شده در 36 درجه و 22 دقیقه عرض و 57 درجه و 32 دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 1450 متر است .
جمعیت دهستان بر اساس سرشماری سال 1385 تعداد 3335 نفر بوده است . بنای روستای بلاش آباد را به 'بلاش ابن فیروز' نسبت می دهند و به همین دلیل روستا به نام او نامگذاری شده است .

فهرست روستاهای دارای سکنه تابعه دهستان کراب بر اساس تقسیمات کشوری وسرشماری 1385

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

1

افچنگ

441

1598

6

کراب

189

488

2

برزو

47

127

7

دلبر

75

194

3

بینق

10

18

8

شاره

81

216

4

قز

126

377

9

نوده صرصره

22

59

5

بلاش آباد

115

258

جمع

1106

3335

 

 

 

 

دهستان رباط

به مرکزیت روستای رباط سرپوش با حالت تراکمی متوسط و 636 کیلومتر مربع وسعت از به هم پیوستن 39 روستا مزرعه و مکان تشکیل شده است . در سمت شرق شهر سبزوار قرار گرفته است و محدود است از طرف شمال به دهستان سلطان آباد و از شرق به شهرستان نیشابور ، از جنوب به دهستان شامکان و از مغرب به دهستان قصبه شرقی . روستای رباط سرپوش مرکز دهستان در 36 درجه و 11/5 دقیقه عرض و 57 درجه و 56 دقیقه طول جغرافیایی قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا 975 متر است .
جمعیت آن براساس سرشماری سال 1385 تعداد 5871 نفر بوده است . علت نامگذاری دهستان به دلیل وجود رباطی قدیمی از بناهای زمان شاه عباس است که برسر راه کاروانها ساخته می شده است . رباط موصوف یکی از بناهای تاریخی روستا می باشد .

فهرست روستاهای دارای سکنه تابعه دهستان رباط وبر اساس تقسیمات کشوری وسر شماری 1385

ردیف

نام آبادی

تعداد

خانوار

تعداد جمعیت

ردیف

نام آبادی

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

1

چشمه سیر

33

113

9

جلین

148

467

2

اولر

10

39

10

رباط سرپوش

297

1111

3

زعفرانیه

70

232

11

عوض

87

309

4

سنگ کلیدر

140

479

12

قره قلی

202

798

5

آب باریک

13

43

13

نجم آباد

70

290

6

صالح آباد بزرگ

95

342

14

آزاد منجیر

133

422

7

علی آباد کال خونی

21

91

15

زید آباد

51

152

8

هاشم آباد

161

525

16

نزل آباد

153

458

جمع

1684

5871

 

 

 


 


منبع : فناوری اطلاعات فرمانداری
۱۳۳۰۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان